Asmaradana: Nggegulang Putra

12 Juli, 2006

Kasmaran amerdi siwi,

Siwi pinangka amanah,

Amanahipun Hyang Manon,

Kang kedah den gulawenthah,

Mrih yuwana uripira,

Tansah manggiha rahayu,

Wiwit wonten guwa garba. Baca entri selengkapnya »

Iklan

Sepat Domba Kali Oya

5 Juli, 2006

Ing rubrik Layang Saka Warga, JB No. 37 Minggu II sasi Mei 2006, kadang Yahya Hilmy (Pasuruan) mundhut priksa bab surasane tembung-tembung ing tembang sing kerep keprungu kanggo cakepan gerongan/sindhenan ing karawitan Jawa sing unine: “Parabe Sang Marabangun, sepat domba kali Oya, aja dolan lan wong priya, gung remeh nora prasaja,” lan sateruse. Baca entri selengkapnya »