Sumpah Palapa = Pasa Mutih?

“Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa; lamun kalah ring Gurun, ring Seran, ring Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa.”

Iku Sumpah Nusantara utawa Sumpah Palapa den ucapke dening Mahapatih Gajah Mada. Dening Mr. M. Yamin ditegesi: Lamun Nusantara wis tundhuk; aku bakal leren (“istirahat”); yen Gurun (Lombok), Seran (Seram), Tanjungpura (Kalimantan), Haru (Sumatra Utara), Pahang (Malaya), Dompo, Bali, Sunda, Palembang=San-fo-ta’I, lan Tumasik (Singgapur), nalika iku “istirahat”.

Tembung amukti palapa dening Mr. M. Yamin ditegesi ngaso utawa istirahat (pensiun?). Sajak-sajake para ahli sejarah durung sapanemu ngenani tegese palapa utawa “amukti palapa”. Ana tembung Jawa sing cedhak banget karo tembung palapa, yaiku tembung “plapah”. Manut bausastra W.J.S. Poerwadarminta 1939 plapah ditegesi (enggon-enggonan) bumbu olah-olahan = bumbu pawon.

Enggon-enggonan mau sajake kalebu Tulungagung. Awit ing Pasar Wage Tulungagung ana bango (los) sing ditulisi “plapah”. Tegese bango mau kanggo wong dodolan plapah. Kamangka nyatane los mau kanggo wong dodolan bumbu olah-olahan. Dudutanku “amukti palapa” daktegesi dhahar dhaharan sing nganggo bumbu. Dadi sasuwene Nusantara durung manunggal karo Majapahit, Gajah Mada ora dhahar dhaharan sing dibumboni.

Ing bebrayan Jawa tirakat utawa riyalat kaya ngono kuwi jenenge pasa mutih. Yaiku mung dhahar sega putih, ora nganggo lawuh sing dibumboni. Nalika kelakon Nusantara wis nyawiji karo Majapahit, Gajah Mada mesthine ya leren anggone pasa mutih.

Sejatine sing negesi amukti palapa padha karo “istirahat” iku ora mung Mr.M. Yamin bae, sanajan Ki J. Padmapuspita uga mengkono. Bab iki kacetha ing buku Pararaton karyane Ki J. Padmapuspita babaran Taman Siswa Jogjakarta tahun 1966.

Tembung palapa pancen wis kondhang, malah kanggo jeneng satelit komunikasine Indonesia. Mung bae durung dimangerteni makna sing sabenere. Upama palapa iku padha karo plapah kayu atur ing dhuwur, kok ya mathuk yen tan amukti palapa ditegesi ora dhahar bumbon, ateges padha karo pasa mutih. Bab iki dak kondurake marang para maos lan para nimpuna. Oncek-oncekan iki thukul ing sawijining wektu nalika aku melu biyunge anakku blanja nyang pasar Wage Tulungagung lan weruh ana los kanthi krepyak “plapah”.

Tembung palapa mesthi digandhengake karo Gajah Mada tokoh pamersatu Nusantara. Awit sumpah palapa iku pancen sumpahe Mahapatih Gajah Mada. Mung emane nganti saiki durung disumurupi sejarahe. Gajah Mada iku lahire dhek kapan, ana ngendi, putrane sapa? Mr. M. Yamin sing nulis buku mligi Gajah Mada ya ora nyebutake jati dhirine pahlawan iku. Buku Pararaton sajake mengkono uga. Ora beda karo tokoh Ken Angrok sing ora disebutake jati dhirine.

Ana sing crita yen Gajah Mada iku lair saka woh klapa. Ken Angrok iku turune bathara Syiwa karo Ken Endok. Sajake merga tokoh loro mau wijiling kawula cilik, ora dicathet dening pujangga. Para pujangga mung nyathet tedhak turun ngawirya, turuning ratu; nganti sawise seda diemba titisane dewa sapa. Recane digawe persis kaya dewa ing kahyangan sing nitisi.

Ing bukune Mr. M.Yamin mung nyritakake yen Gajah Mada iku lair ing pegunungan, pethite kali Brantas, tlatah Malang. Gedhe lan misuwur ing kutharaja lan muksa ing samodra. Ing Probolinggo ana papan sing karan Madakaripura, kaya pidalemane Gajah Mada nalika wis sepuh. Nanging iki perlu panaliten sing temenan supaya luwih dipercaya kadidene sejarah. Dudu dongeng sing dipaido ora mengeng.

Sawetara iku pendhudhuk Bali padha percaya yen Gajah Mada iku laire ing pulo Bali banjur pindhah lan misuwur ing Majapahit. Nyumanggakake.

q Ema K.

Iklan

49 Responses to Sumpah Palapa = Pasa Mutih?

 1. atmoon berkata:

  Gajah mada iku nama samaran, tokoh aslie mungkin ora ana tapi mungkin bae ana uwonge (sori saya pake bhs cirebonan). Yang jelas namae nama kiasan anggo orang yang duwe “Ilmu Pengetahuan alias Gajah Ganesha lan Mada alis Adam”. Jadi Gajah Mada iku orang yang punya ilmu pengetahuan dari India dan dari Yunani (Adam 0123456789).

 2. kawulo berkata:

  Gajah Mada itu nama asline yaiku HAJI AHMADA. amargo ilat tiyang jowo angel anggene angucapake HAJI AHMADA mongko tiyang Jawi nyebute Gajah Mada….
  HAJI AHMADA iku kalebu salah sawijine ‘Ulama Waliyulloh sing melu madhangi tiyang Jawi kanthi nur ajaran Islam ..wallohu a’lam bissowab… Gusti Alloh ingkang langkung mangertos leresipun……

  • Wage Surosentiko berkata:

   Tiyang Jawi menika gampil anggenipun ngucapaken HAJI, amargi HA – JI menika wonten ing hurup Jawi. Nuwunsewu, dados boten wonten alesan ingkang jelas menawi tiyang Jawi kok angel anggenipun ngucapaken HAJI …

  • achmad m berkata:

   Ono Sumber liyane sing gak kenek dipercoyo, jare Gajah Mada iku asale teko tanah Arab,,, yen gak salah teko tembung ..
   Haji .. Ahmad Dani … sing duwe pasukan tentara sing terkenal ..arane .. Grup Dewa 19……
   wallohu a’lam bissowab… Gusti Alloh ingkang langkung mangertos leresipun……

  • gagah suasawan berkata:

   jaman tribuana tungga dewi,ra kuti.ra tanca.,hayam wuruk islam belum masuk.kok bisa haji dari mana logikanya…?

 3. gendon berkata:

  gajahmada,siapapun dia dia adalah orang yang hebat

 4. jamboon berkata:

  Yuk, kita mbalik kaya jamane Gajah Mada wae.

  Ojo kaya jamane saiki, saben wong podho nyugihno awake dhewe2.
  Saben wong podho rumongso bener agamane dhewe. Padahal agama iku sejatine ora saka nusantara. Jenenge tiruan ya mesti akeh cacate.

  Sing asli ya mung Sumpah Palapa kuwi.

 5. agus berkata:

  Kalo dulu GAJAH MADA SUMPAH PALAPA, nah sekarang HAJI AHMADA SUMPAH AMPLOP

 6. SUN APALPA? berkata:

  JIWA SIMANTRA HAMALAYU KALAM INTAN SILA BESI LUMAKU CANDRA WASIHA JAYAWIJAYANING NUSA-NUSA HING ASIA TENGGARA SAMI SAE-SAE MBOK SUN BAWA BALI MADUNING JAWI

 7. BLEGUDUGGLUDHUGBLEDUG berkata:

  GAJAH = pejabat / pemerintah, sing bisa ngalahke gajah ya SEMUT = seniman / rakyat, sing bisa ngalahke semut ya MANUNGSA = pengusaha / sing temen kerja lan ngupaya, sing bisa ngalahke manungsa ya GAJAH sing gawe aturan. Sing dadi paran-parane gajah, semut lan manungsa ya BLEDHEG = ulama / cendekiawan kanggo paran pitakon, antarane BLEDHEG lan SEMUT ana tandha TRESNA/MANIS

 8. westnu berkata:

  “Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa; lamun kalah ring Gurun, ring Seran, ring Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa.”

  yen pengen ajar kata-kata koyo sing neng duwur iku neng di yo kang

 9. gemaguse berkata:

  aning sajroning tobong (crita wayang wong) le!

 10. Mbah Maridjan Tjoex berkata:

  Sumpah Palapa kuwi ‘Menyatukan Nusantara’? Opo sing bener ‘Mengalahkan Kerajaan Tetangga’? Berarti ‘Semangat Kolonialis & Imperialis’? Bener ora dab?

 11. bukan superstar berkata:

  guuud guuud guuud…. gadjah sila
  ucek ucek ucek ala socleanrinso lha daia itu punya wings, bisa attack pake boom de eter gen (rasah dipikir!)

  ULAMA TANPA CENDEKIAWAN SEPERTI PENGKHAYAL
  CENDEKIAWAN TANPA ULAMA SEPERTI ORANG BUTA

  bukan superstar on September 23, 2008
  sebelum engkau mengenal Allah, engkau akan diperlihatkan sistematika alam yang tersusun rapi dan semua makhluk berjalan seperti yang dikehendakiNYA. yang kita sebut Tuhan sendiri tidak akan ikut campur/memperbaiki keadaan seperti yang dibayangkan manusia. Manusia yang merusak keseimbangan alam akan menumpuk dosa yang nantinya berbalik… alam akan menyeimbangkan manusia.
  maka perlu kita pikirkan apa saja yang sekarang sangat nyata kerusakannya untuk melakukan perbaikan keseimbangan secara istiqamah dan berkesinambungan sehingga bangsa manusia masih memiliki harapan ke depan yang lebih baik.

  itu baru sesuatu yang bisa dilihat dan didengar oleh manusia.

  coba kita berimajinasi sejenak…
  jika bumi terdiri dari dua lapis alam (jin & manusia), jika awan yang bergerak adalah makhluk hidup, jika udara adalah pembawa pesan dengan menghantarkan gelombang suara, jika bumi adalah satu makhluk yang mampu ditaklukkan manusia kecil, jika anatomi tubuh manusia memiliki persamaan dengan tatasurya, jika mata batin manusia bisa berkunjung ke pusat galaksi (haji kubra), jika manusia sanggup menembus dimensi waktu, jika semua karya-karya manusia seperti TV, radio, rekaman, phone sebelumnya sudah tersedia secara alamiah dan lain-lain yang biasa kita sebut ENERGI.
  jika planet-planet memiliki berlapis-lapis dimensi dan kehidupan yang belum mampu ditembus manusia namun dimungkinkan untuk dikenal dan dinamai oleh manusia, jika manusia benar-benar tahu asal dan kembalinya.

  betapa istimewanya manusia terlahir dalam alam semesta… lantas (siapa) TUHAN?

  marilah kita belajar bersama apa yang tidak dikenal bahasa manusia, apa yang tidak dikenal hati manusia.

  BLANK! BLANK! BLANK!

  • Kang Hand berkata:

   kudune kasebut lan kalebu ulama kuwi ya manusa kang wicaksana, bijak-bestari, linuwih ilmune ora katon nemeni bungah, nanging sugih tanpo bondho. Mesti wae ulama yo cendekiawan. Ono kasane gaya-diri koyo-koyo memper ulama, jebule kagolong tiyang su’ (bhs, arab, ateges olo, rusak), mung umuk, lungguh-trap-silane muter-gasing (resah gelisah arep mangan opo utowo ngemplok sopo).

  • Gunawan berkata:

   “ULAMA TANPA CHENDIKIAWAN SEPERTI PENGHAYAL”
   “CHEDIKIAWAN TANPA ULAMA SEPERTI ORANG BUTA ”

   Saya inginmengomentari bahasa tersebut diatas ”

   Bahwasanya Ulama bukanlah Chedikiawan, begitu juga belum tentu Chendikiawan itu Ulama………………..

   Ulama semenjak jaman dahulu kala sudah dikenal sampai kepda jaman para wali bahkan semenjak Islam masuk Nusantara Ulama sudah ada……maka yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara ialah para Ulama besar…..artinya yang mengajarkan ilmu agama dari pedesaan sampai ke kota kota besar adalah Ulama bukan Chendikiawan…..sangatlah salah kalau mengartikan Ulama bisa menghayal bila tidak ada Chendikiawan……Ulama berpatokan dan belajar pada Alquran bukan belajar pada CHENDIKIAWAN……..
   Tapi ayat kedua yang ANDA sebutkan Chendikiawan tanpa Ulama seperti orang buta………..ya Jelas seperti orang buta karna belum tentu Chendikiawan mengerti tentang Alquran…..karna tokoh Agama lain juga bisa dan dapat disebut CHENDIKIAWAN………….
   Bahsa Anda tentang pelecehan terhadap Ulama seperti penghayal tanpa Chendikiawan, sangat lah keliru ……

  • Gunawan berkata:

   “ULAMA TANPA CHENDIKIAWAN SEPERTI PENGHAYAL”
   “CHEDIKIAWAN TANPA ULAMA SEPERTI ORANG BUTA ”

   Saya ingin mengomentari bahasa tersebut diatas ”

   Bahwasanya Ulama bukanlah Chedikiawan, begitu juga belum tentu Chendikiawan itu Ulama………………..

   Ulama semenjak jaman dahulu kala sudah dikenal sampai kepda jaman para wali bahkan semenjak Islam masuk Nusantara Ulama sudah ada……maka yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara ialah para Ulama besar…..artinya yang mengajarkan ilmu agama dari pedesaan sampai ke kota kota besar adalah Ulama bukan Chendikiawan…..sangatlah salah kalau mengartikan Ulama bisa menghayal bila tidak ada Chendikiawan……Ulama berpatokan dan belajar pada Alquran bukan belajar pada CHENDIKIAWAN……..
   Tapi ayat kedua yang ANDA sebutkan Chendikiawan tanpa Ulama seperti orang buta………..ya Jelas seperti orang buta karna belum tentu Chendikiawan mengerti tentang Alquran…..karna tokoh Agama lain juga bisa dan dapat disebut CHENDIKIAWAN………….
   Bahsa Anda tentang pelecehan terhadap Ulama seperti penghayal tanpa Chendikiawan, sangat lah keliru ……

 12. XRumerMonstroZ berkata:

  Hi!
  Gimme any url to downloading XRumer 5.05 Palladium keygen!
  Thank you…
  Very-very much.
  I’m so need this program for promote my online projects! This software is the best thing for online promo and mass posting, you know…

  And, dont send me XRumer 2.9 and XRumer 3.0 – that versions are too old!

  P.S. Google cant help me((((

 13. gemplaw berkata:

  Mendah nea pemimpin negara iki duwe watak lan tekad kayadening Gajahmada…..

 14. unioropemnmum berkata:

  Guys I ve heard that Inet Bizness booming right now! With all the Newspapers and Radio chanel bancrupt advertisement shifted online! Are you making cash of this web now!

 15. Soxaerohete berkata:

  I wonder if web industry affected by crisis as well? and to what extend? Will the admins continue this web?

 16. Vince Delmonte berkata:

  The style of writing is very familiar to me. Have you written guest posts for other bloggers?

 17. Adoneedoody berkata:

  Are you poised for the summer vacation? Sun should be hot as never in advance!!:) upon my ac hunger for furnish up on me! Any plans?

 18. Kirilivich berkata:

  Весьма не дурно jayabaya.wordpress.com. Как по мне то неплохо б фотографий или иллюстраций побольше. Чего вы стесняетесь ребята, вас читают!

 19. purgen berkata:

  осилил сколько ни говори халва во рту сладко не станет Ж)

 20. Frubcornomo berkata:

  Петербуржская Школа Правильного Питания (7 минут от метро “Чернышевская”) приглашает всех желающих избавиться от лишнего веса на бесплатные вечерние (18:45) ознакомительные занятия 15, 16, 18, 19 и 22 июня 2009г.
  Более подробная информация и запись на сайте – http://hudeem-vmeste.com

 21. liaicahoarf berkata:

  He put his eye to the hole. He just managed to spy some people sitting in deckchairs chanting, before a finger came out of nowhere and poked him in the eye. As he staggered back, the people started chanting, “Fourteen, fourteen, fourteen…”

 22. KEBOIRENG berkata:

  sejatine manungso musti eling nang gusti pangeran, nek uripe ojo dumeh lan aling-aling, manungso yo podo bae ne neng jumadi, jamane saiki wish podo ora tepo saliro do urip sak karepe dewe ora weruh wong neg cedak e ning arepe dingerteni karo wong akeh.,

 23. blog Jayabaya iki cukup apik isi karengane, mulo enggal dirumat maneh (update, new upload) lan podho niti-teliti basa + sastra jawa kanthi bapuh. Pelajar sak Indonesia ugi soko mancanagara hiyo mbutuhake banget. [ by suhandayana@gmail.com ]

 24. Kang Hand berkata:

  Sumpah Palapa katindakake dening Mahapatih Gadjahmada, avatar kang masyhur saking tlatah Majapahit punjere Nuswantoro Atlantis (?)

 25. Gelandangan tua berkata:

  Nitik saka basa sing dianggo lan sing sampek saiki isih ono iku basa jawa nirip osing. ““Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa; lamun kalah ring Gurun, ring Seran, ring Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa.””

  Yen pra kanca garep niti pirsa bab asal usul Gajahmada perlu maring Chandraparwata ing puncak gunung Watukaru. Ing kana ana seratan tua ngenani ki Gajahmada lan KI Keboiwa tunggal guru karo Gajahmada yaiku muride Ki Hanuraga (Eyang Wungkuk).
  Parampara iku patut den percaya.

  Thankingyou
  Gelandangantua@gmail.com

 26. raka708 berkata:

  Piye iki kromo Jowo mbotenate budidayakake sak inggile kale lare-praja kito, waspadha sak enggale kromo Jowo kudhu kuwawa lan lestari AMIN lan ngentasi kromo Indonesia sing ngrajani, sinuwun kulo badhe sare maleh.

 27. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 28. Outstanding quest there. What happened after?
  Thanks!

 29. Roberto berkata:

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for
  my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?

  Thanks a lot!

 30. Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new
  updates.

 31. Jacob berkata:

  It’s amazing to visit this web site and reading the views of all colleagues concerning this paragraph, while I am also keen of getting familiarity.

 32. link builders berkata:

  Excellent blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any ideas? Thanks!

 33. nur rochmi berkata:

  nuwun sewu sapangertiku gajah mada iku lahir ana ing pengasingan ana ing tengah alas sing sak iki diaran dukuh cancing saka ibu kang aran Putri Andongsari sing disare’ake ana ing Gunung sing diarane penduduk GUNUNG RATU ana ing wilayah Kabupaten Lamongan – Jawa Timur, lan sak dawane alas sing membujur soko arah mojokerto nganti desa mada akeh watu tulis sing diarani watu gurit sing sak iki dilindungi karo pemda lamongan amarga wis akeh tulisan sing podo ora iso diwaca

 34. I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for
  revisiting. I surprise how much effort you put to make
  such a wonderful informative web site.

 35. puryadi aprastyo berkata:

  Gajah Mada : Gajah- iku kanggo sebutan/asmane wong keturunan ningrat utowo Gusti Prabu. Mada – iku pawongan kang teguh niat lan tekate.
  Gajah Mada = Pawongan kang teguh niat lan tekate turunane sang prabu. Nanging yen Amukti Palapa = …..(monggo dipun wedar…!)

 36. Thanks for some other informative site. The place else could I get
  that type of information written in such an ideal means?
  I’ve a undertaking that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information.

 37. Elton berkata:

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something
  which helped me. Thanks a lot!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: