Mula Bukane Arab-Israel Dadi Mungsuh Bebuyutan

Amarga perang Israel karo negara-negara Arab kaya tanpa kendhat, wong mesthi pengin weruh piye ta mula bukane Israel dadi musuh bebuyutane bangsa Arab. Pranyata kuwi kawiwitan saka taun 1000 SM (sadurunge Masehi).

Jaman semana wangsa Yahudi wis manggon ing Palestina. Senajan Yahudi bangsa sing pinter, nanging bola-bali kudu teluk marang bangsa Assyria, Babylonia, Persia, Yunani, lan Mesir. Ewa semono tetep bae manggon ing negarane, nganti mangsane penjajahan Romawi sing mahanani owah-owahan.

Krajan Romawi nalika ndeleng ketrampilane bangsa Yahudi wiwit mikir nedya amek manfaate. Ketrampilane bangsa Yahudi sing dianggep bisa nguntungake kuwi banjur disebar ing pirang-pirang wilayah krajan Romawi sing jembar banget. Wiwit taun udakara 300 SM wong-wong Yahudi disebar menyang dhaerah-dhaerah Romawi, kejaba ing Britania.

Wong-wong Yahudi kuwi didadekake petani lan peternak ing dhaerah Mesopotamia. Mbangun dalan ing Afrika Lor, dadi pelayan-pelayan ing Jermania. Petani anggur lan jeruk ing Prancis lan Spanyol. Ing dhaerah Roma dhewe wong-wong Yahudi didadekake tukang tenun, seniman, mbakar roti, nglakokake laku dagang lan teknik, sarta gawe perhiasan lan bekakas perang.

Pemerintah Romawi aweh kelonggaran marang bangsa Yahudi. Longgar nglakoni agamane, nindakake hukum Yahudi ing kalangan Yahudi, lan bebas tugas militer. Kalonggaran ora antuk tugas militer kaya-kaya dadi pamrihe pemerintah Romawi supaya bangsa Yahudi ora mbalela.

Saka meh telung yuta wong Yahudi (nalika semana), mung sethithik sing manggon ing dhaerah Palestina. Sing dienggoni Yahudi ing panggonan-panggonan suci kaya ing Safed, Tiberia, Hebron, lan Jerusalem.

Wiwit kuwi bangsa Yahudi dadi bangsa lelana. Sawise taun 1.000 nganti 1.500 merga didhesek terus dening krajan Turji lan bangsa Arab sing wis ngenggoni dhaerah-dhaerah sing ditinggalake Yahudi, sumebare bangsa Yahudi saya mratah. Tekan ing tlatah Polandia, krajan Ottoman, nganti tekan Britania Raya, lan kawasan Eropa Lor.

Saliyane nambah cacahe ing panggonan-panggonan sumebare sing kawitan kayata ing Prancis, Spanyol, Portugal, Austria, Jerman, Italia, Sardinia, Sisilia, Hongaria, lan Semenanjung Krim. Meh ing saben kutha-kutha penting kaya Alexandria, Kairo, Tripoli, Tunis, Amsterdam, Antwerpen, Smyrna, Konstantinopel, bangsa Yahudi, padha ndhapuk bebrayan Yahudi secara kelompok.

Watara taun 637 lan 1.000 Masehi bangsa Arab Muslim tumplek bleg ngenggoni Palestina lan wilayah Israel saiki. Amarga watake wong Arab sing cukup toleran (semanak), wong Yahudi banjur kepengin padha bali menyang panggonane sekawit, ing Israel saiki. Saya suwe saya akeh wong Yahudi sing mbalik. Akibate wong Arab karo Yahudi wiwit ora harmonis, ana gesekan sethithik baka sethithik. Kerep bae dhaerah sing wis suwe dienggoni bangsa Arab atusan taun lawase kuwi (wiwit ditinggal bangsa Yahudi biyen) dening bangsa Yahudi dijaluk maneh merga dianggep minangka tanah air lan duweke bangsa Yahudi.

Iya wiwit kuwi mula bukane Zionisme mekar. Toleransine bangsa Arab dianggep kalonggaran dening Yahudi, banjur nekakake wong-wong Yahudi saka ngendi-ngendi menyang Palestina. Ing taun 1492 wong-wong Yahudi saka Spanyol padha teka. Taun 1495 saka Lithuania, 1497 saka Portugal, Sisilia, lan Sardinia, 1502 saka Rhodesia, lan 1541 saka Napoli. Nalika kabawah prentah pemerintahan Ottoman sawise 1517, wong-wong Yahudi wiwit mili saka Eropa mbanjiri Palestina.

Watara 1880-1914 udakara 60.000 wong Yahudi mlebu Palestina saka Rusia, Rumania, lan Polandia. Senajan ora ngenggoni panggonan asal saka embah buyute, nanging ngenggoni dhaerah-dhaerah sakupenge Tel Aviv saiki.

Taun 1909 Tel Aviv dibangun, banjur nukoni tanahe tuan-tuan tanah wong Turki lan Arab kanthi rega larang. Dening wong-wong Yahudi sing racake sugih pengalaman, dhaerah-dhaerah sing anyar kuwi enggal-enggal dibudayakake, lan ing bab iki wong-wong Arab “ketinggalan”. Ing kutha-kutha kaya Safed, Tiberia, Jerussalam, Hebron, Jaffa, lan Gaza, sing pendhudhuke campuran Arab lan Yahudi ing taun 1900 wiwit bentrok cilik-cilikan.

Sureme jaman emas Islam muwuhi panjurung tumrap bangsa Yahudi nggenjot mekare Zionisme. Ora nggumunake bentrok-bentrok sing netesake getih wiwit kedadeyan. Awal 1900 nganti 1914 wiwit kerep kedadeyan bentrok-bentrok gudras getih antarane Arab mungsuh Yahudi kaya ing Petah Tikva, Gedera, Rehobot Ness Zioni, Benshemen, Hadera, Sejera, Yapmiel, Degania, Kinneret.

Wiwit taun 1891 wong-wong Arab wis ngirim petisi menyang Konstatinopel (minangka panguwasa wektu semana) amrih ditampik lan diwatesi baline wong-wong Yahudi menyang Palestina.

Wulan Mei lan Juni 1914 organisasi-organisasi resmi Zionisme lair ing Jerusalem, Jaffa, Haifa, Kairo, lan Beirut. Uga ing Konstantinopel lan Damaskus. Surat-surat kabar anti Zionisme ngabarake aja nganti ngedol tanah marang wong Yahudi senajan kanthi rega larang banget.

Tanggal 25 Oktober 1915, sajroning perang Arab-Turki, Sir Mc. Mahon aweh semaya (janji) marang Raja Hussein lan Arabia kanggo pambiyantu lumawan Turki. Kanthi syarat ana dhaerah-dhaerah bebas kanggo wong Yahudi ing Palestina ora bisa dilepas saka wong Arab. Rampunge perang iki didadekake dhasar-dhasar tumrap negara Israel, yakuwi Inggris lan Perancis campur tangan lan masalah iki digawa menyang Paris (1919). Kanthi mengkono dhaerah-dhaerah Arab dadi bawah pengawasane Sekutu sarampunge perang kanthi kalahe Turki.

Irak lan Transjordania (wusana aran Yordania) ing bawah mandat Inggris taun 1921 lan merdeka sowang-sowang taun 1932 lan 1946. Syria lan Lebanon ing bawah pengawasane Perancis mardika taun 1943 lan 1944. Negara-negara Arab liyane antuk subsidi saka Inggris sing banjur madeg dhewe.

Wilayah Palestina sejatine diwenehi kebebasan taun 1922, nanging bangsa Arab lan Yahudi sowang-sowang padha klaim (ndhaku) dhaerahe. Kanggo ngatasi dianakake Balfour Declaration taun 1917 lan 1920. Palestina katetepake duweke Yahudi saperangan, lan saperangan liyane kanggo wong Arab. Wektu kuwi wis katon sesulak padhang nalika Emir Faisal tanggal 3 Maret 1919 nelakake marang Felix Frankfurter, antarane:

“Kita wong-wong Arab, utamane kaum intelek (terpelajar), ndeleng klawan simpati sing jero marang gerakan Zionisme sing murni. Kita banget mangerteni marang pepenginane wong Yahudi mbangun saweneh panggonan. Kita pengin nyambut gawe bebarengan mbangun maneh Timur Dekat sing anyar, lan saling bantu-binantu. Gerakan iki sauger murni, kita anggep gerakan nasionalis, lan ora awatak imperialis. Ing kene kita wong-wong Arab nyediakake wilayah kanggo bangsa kekarone. Temenan, ora bakal sukses tanpa nyambut gawe bebarengan siji karo liyane.”

Nyatane, pratelane iku ora bisa dilekasi kaya apa mesthine. Gerakan Zionisme ngusulake ambane dhaerahe saka Akaba ing brang Kidul, nganti Sidon ing imbang lor, saka Jaffa lan Tel Aviv ing kulon nganti nyedhaki Amman ing wetan bageyan tengah, sawenehing dhaerah sing manut wong Arab kebangeten lan nglimputi meh kabeh Palestina. Kutha Jaffa lan sakubenge sing jelas dhaerahe wong Arab, beda karo Tel Aviv. Kerusuhan meh bae kedadeyan wektu iku uga. Untunge kaum Zionis iku usule ditampik ing prajanjian Paris wulan Pebruari 1919.

Sabanjure saya gawat. Konflik-konflik sing ngutahake getih kedadeyan ing taun 1920. Saya ndadi nalika saya tambah akehe imigran Yahudi. Udakara 16.500 wong saben taun mlebu Palestina. Konflik-konflik antarane bangsa Arab lan Yahudi wiwit migunakake gegaman. Kerusuhan awal Maret 1920 nyebabake penganjur imigrasi Yahudi, Josef Trumpeldor, nemahi tiwas.

Ing wulan Juni taun kuwi wong-wong Yahudi wiwit ndhapuk barisan sukarela ngadhepi wong-wong Arab. Nuli kedadeyan bentrokan gudras getih ing wolung panggonan. Akhir taun kuwi persatuan buruh Yahudi Histadrut wiwit ngorganisasi luwih akeh imigran Yahudi menyang Palestina, mbangun industri lan wilayah-wilayah pertanian, sarta miwiti kampanye ngobarake semangat ngadhepi wong Arab.

Taun 1921 saya akeh imigrasi Yahudi menyang Timur Tengah. Bangsa Arab ngajokake protes marang Inggris sing nyekel mandat. Sawise ngliwati mangsa-mangsa gawat, wusana Komisaris Tinggi Inggris Sir H. Samuel (sing bangsa Yahudi) mrentahake matesi cacahe wong Yahudi sing mlebu menyang Palestina. Malah sing wis ana ing “perairan” Palestina ora entuk ndharat. Yordanina katutup kanggo wong Yahudi. Nanging kerusuhan-kerusuhan ora bisa diendhani, utamane ing dhaerah-dhaerah pertanian.

Rupane wong-wong Arab nyerang lan nedya ngrusak sumber-sumber pertanian lan perkebunan Yahudi. Wulan Nopember taun iku barisan sukarela Yahudi ditingkatake dadi laskar bersenjata sing luwih teratur lan dijenengake Haganah, sing dadi awal lan cikal bakale angkatan bersenjata Israel. Markas-markase madeg ing wilayah kidul Palestina ing Shekhumat, ing Geva wilayah tengah, Ayelet, Hashahar, sarta Giladi ing wilayah lor.

Patang taun sabanjure wong-wong Yahudi mekarake dhaerah mukime kanthi ngenggoni lan nuku tanah-tanah cedhak tapel wates Yordania. Danane saka dana Zionis. Tanah-tanah tandhus didadekake tanah pertanian, sekolahan-sekolahan, lan industri nandhingi pemukiman Arab ing sakubenge, nyababake swasana dadi saya adhem-panas.

Bubar ngono rada suwe swasanane tentrem tanpa bentrokan. Nganti taun 1928 ana kira-kira 590.000 wong Arab, lan luwih saka 150.000 imigran Yahudi sing wis manggon ing Palestina. Wong Arab saya kumesar lan taun 1929 wiwit kedadeyan maneh kerusuhan-kerusuhan. Kerusuhan wulan Agustus ing Jerusalem niwasake wong Yahudi cacah 133 lan kang nandhang tatu 339 wong. Wong Arab sing tiwas 116, ing antarane cacah 6 kaprejaya dening aparat keamanan Inggris sing nedya nyirep geni kerusuhan kuwi.

Saya akehe arus imigrasi Yahudi menyang Palestina kuwi amarga ing Eropa wong-wong Yahudi dadi buron krana muncule tokoh Nazi Jerman sing spektakuler. Hitler ngumandhangake prinsip mungguh wong Aria iku uber alles dene wong Yahudi dianggep rival (tandhingan) sing kudu disirnakake.

Cilakane gerakan anti Yahudi (Semit) iki enggal jembar tebane ora mung ing Jerman nanging uga ing Rusia, lan sawatara gerakan ing Prancis, Inggris, lan mesthi bae ing Palestina lan dhaerah-dhaerah Arab senajan motivasine beda banget.

Ing Ukraina lan Rusia Putih tentara anti Bolsewik mateni luwih 100.000 wong Yahudi antarane taun 1917 nganti 1921. Mulane luwih saka 200.000 wong Yahudi liyane sumebar lunga saka dhaerah kono menyang pelosok-pelosok Eropa lan Rusia Wetan.

Saka Jerman buron Yahudi udakara 3.000-nan lumayu menyang Swedia, 71.000 menyang Inggris (nanging saperangan dikuwatiri dadi spion Jerman lan diancam anti Yahudi ing Inggris) 30.000 mlayu menyang negara Walanda, 25.000 menyang Belgia; 20.000 menyang Prancis; 8.000 menyang Chekoslowakia; 6.000 menyang Hongaria. 370.000 wong Yahudi saka dharatan Eropa mlayu menyang Amerika Serikat.

Sing nedya menyang Palestina ing taun-taun 1939-944 udakara 135.000-nan saka pirang-pirang panggonan ing Eropa, antarane 90.000 kanthi nandhang kangelan numpak kapal, sepur, dene liyane klawan carane dhewe-dhewe lan mlebu krana cara illegal menyang Palestina. Sabanjure wong Yahudi sumebar ing saindenging jagad ora beda kaya ing Cina lan Jepang.

Sawatara kuwi kamp-kamp konsentrasi kanggo wong-wong Yahudi dibangun ing Jerman lan klawan wengis kamp-kamp iki nyirnakake wong-wong Yahudi nganggo cara sing nyendhal ati. Ing Jerman ana sangang panggonan kamp konsentrasi raseksa, liyane ing Prusia (1), ing Ceko (1), ing Polandia (6), Austria (1), kabeh iku mesthi bae atas prakarsane Jerman. Dinuga watara 5.800.000 wong Yahudi (bisa luwih) dipateni klawan wengis dening Jerman engga taun 1945. Mangka cacahe wong Yahudi wektu kuwi mung 8.700.000.

Ing Palestina memungsuhan terus tanpa leren. Taun 1936 wong Arab wiwit kampanye maneh. Saka wulan April nganti Mei taun kuwi ana kerusuhan ping 25 korbane wong 26 mati. Wong Arab 15 mati dening aparat keamanan Inggris. Akhir Mei lan Juni kerusuhan kedadeyan ping 30, wong Arab nyerang Yahudi korbane Yahudi 12 lan Arab 10, polisi siji lan warga Austria katut dadi korban.

Cundhuk karo irahane tulisan iki, kaya ora perlu kita terusake kepriye ikhtiyar sabanjure kanggo mungkasi perang Arab-Israel iki. Sabab PBB uga ora bakal bisa ngatasi kejaba yen inisiatife saka Israel lan Arab dhewe. Soale, iki dudu prekara perang akibat diplomasi sing gagal, nanging prekara rebutan hak atas wilayah negara kaya sedulur rebutan warisan.

Ature: Anie Soemarno

Iklan

45 Responses to Mula Bukane Arab-Israel Dadi Mungsuh Bebuyutan

 1. heru berkata:

  mbak titah, melu nambahi….

  Sakdurunge yahudi manggon nang tlatah palestina, ning tlatah kono wis ono bangsa filistin sing wis manggon luwih dhisik.

  Bangsa yahudi kuwi saka anak turune nabi yakub (israel). Biyen nabi yakub manggon nang tlatah negara madyan(?). Nabi yakub kuwi duwe anak 12 salah sijine sing aran Yusuf. Sakwise yusuf diangkat dadi salah sijine menteri di mesir. Nabi yusuf ngajak dulur-dulure kabeh padha manggon nang tanah mesir amarga madyan lagi paceklik. Wektu kuwi wilayah mesir ditaklukne karo negoro liya dadi sing mrintah nang kono dudu firaun. Wong-wong yahudi kuwi banjur wenehi fasilitas lan panggonan sing luwih apik tinimbang penduduk asli mesir. Ning mesir banjur anak-anak israel kuwi manak pinak dadi akeh.

  Jamane Musa, mesir wis diperintah maneh karo firaun (ratu asli mesir). Wong-wong yahudi kuwi dhuweni sifat sing eklusif (bahasa jawane opo yo?) ora gelem membaur karo wong-wong asli mesir, senengane kumpul-kumpul karo dulur-dulur’e dhewe. Sarehne saking akehe fasilitas sing diwenehi kawit jamane yusuf, wong-wong yahudi akeh sing podho sugih akeh sing dadi juragan gedhe padahal akeh wong asli mesir dhewe sing susah uripe. Bab iki sing dadi salah sijine penyebab sosial kenopo wong-wong yahudi di kuya-kuya supaya metu teko mesir.

  Musa banjur iso ngetokne wong yahudi saking tanah mesir. Banjur musa diwenehi perintah saking gusti Allah supaya bangsa yahudi diajak mlebu tlatah palestina (sing saiki di dadekne klaim karo bangsa yahudi yen tanah palestina kuwi pancen dhuwek’e sing dijanji karo gusti Allah/ the promise land). Nang kono wis manggon wong-wong filistin. Nanging wong-wong yahudi kuwi podho ora gelem patuh karo perintah’e musa sarehne wedhi yen kudu perang mungsuh wong filistin. Banjur wong-wong yahudi dihukum dening gusti Allah ora iso metu nang padhang rumput sing ono ing njabane tlatah palestina suwene 40 tahun.

  Sakwise musa mangkat(meninggal), wong yahudi sing shaleh-shaleh dipimpin thalut akhire iso mlebu tlatah palestina. Ing palagan perang daud (David) akhire iso mateni rajane wong filistin sing aran jalut (Goliath). Wong-wong yahudi akhire podho iso mlebu tanah palestina. Sakwise thalut mangkat, daud akhire diangkat dadi ratune wong-wong yahudi. Di jamane Daud karo sulaiman (anak’e daud) palestina kondang kaloka dadi negara sing gedhe. Sakwise sulaiman mangkat kerajaan yahudi wis ora kuwat maneh. Polahe soko eker-eker’an antarane wong-wong yahudi dhewe. Banjur wong yahudi palestina dijajah karo bangsa Assyria, Babylonia, Persia, Yunani, mesir sampek romawi.

 2. batidata berkata:

  bagus banget caritane aku setuju wae kok ! Oky banget dech

 3. Siu Elha berkata:

  sayang banget nggih JAYABAYA jarang di update..padahal kathah lo penulis-penulis mudha basa jawi ingkang saged ngisi tulisane…

 4. STR berkata:

  Nggih … 😀

 5. jamboon berkata:

  Apik tenan critane wong yahudi iki. Sebab kenapa dheweke saiki sugih lan pinter kerana wis akeh pengalamane disia-sia bangsa liya. Demikianlah TUHAN menciptakan, hikmah bagi orang yang beriman.

 6. antown berkata:

  sayang ora diapdet. ayo dilanjutno

 7. MbEgogok mekaKAH berkata:

  http://eddycorret.wordpress.com/2008/10/20/mengenai-anak-dewa/#comment-1515

  AL HAJJ AL KUBRA
  Tawaf diantara bintang-bintang
  Pusara gugus galaksi BIMA SAKTI
  BISMILLAH sayekti

 8. wahyu hadi berkata:

  Mas gimana nih peluang HB X untuk RI 1 menurut Jaya baya?

  http://keris.blogs.ie/category/sultan-for-president
  monggo di babar

 9. Dhani TW berkata:

  Aku rada kaget mbukak blog iki. Mesthine bisa terus diupdate, diaktualake, saben minggu sepisan. Kanthi mengkono saya akeh sing seneng mbukak Jaya Baya ing internet. Paling ora artikel sing eksklusif gegayutan karo wong lan budaya Jawa, dikantheni foto-foto. Matur nuwun. Salam kagem sedaya.

 10. sabdalangit berkata:

  Perang Yahudi lawan palestina wis lekas maneh. Mbok menowo bener kandane Gus Dur kang emoh cawe-cawe bab perang saiki. Krono weruh duduk masalahe. Ojo wae kok Indonesia, wong Arab wae mumet mikir kudu kepriye murih apike. Kabeh bongso Arab saking mumete bisane mung meneng sewu boso. Mula ojo waton kegowo emosi, tanpo ditimbang lan dingerteni sejarahe banjur arep nekad nglurug perang menyang Palestina. Yen ngene iku podho wae mung arep nglalu, lan nyemplung ing masalah kang dudu wenange lan ora ngerti masalah kang sak benere. Mangkono iku kang aran taklid ela elu lan watek mburok. Mulo kudu luwih ngati-ati. Ojo nganti perang sedulur mergo rebutan “waris” iki diowah gingsir dadi masalah agama. Mula ojo waton lan ojo grusah grusuh, merga bisa njalari perang ing njero bangsa Indonesia dewe.

  sabdalangit’s web
  MEMBANGUN BUMI NUSANTARA YG BERBUDI PEKERTI LUHUR.

 11. anjrah lelono broto berkata:

  Nyuwun sewu…. Mbokyao di-update blog-ipun. Bapak-bapak klayan ibu-ibu, nyuwun pangapunten, kulo sampun dangu mboten mencungul…

 12. ananta anand swami berkata:

  “Sebelum datang ke Jerrusalem, aku berpikir aku akan berperang membela agama.
  Akan tetapi setelah tiba, aku hanya berperang untuk tanah dan kekuasaan.
  Aku malu…”

  Dikutip dari dialog Tiberias kepada Balian (Baron of Ibelin)dalam Film ‘Kingdom Of Heaven’ yang menceritakan tentang perlawanan kaum nasrani, terakhir dipimpin Balian, dari serangan kaum muslim yang dipimpin Shalahuddin Al Ayubi.

 13. Mamo berkata:

  Sejatine, bangsa Yahudi lan bangsa Arab saudara kandung tunggal Bapak lain Ibu. Ing sawijining dina Ibrahim anthuk wangsiting Dewa sapaya lunga menyang sawijining papan kang ora kasebut dununge. Ing kana mengka, Dewa arep paring berkat marang Ibrahim akehe keturunan kaya akehe lintang ing tawang. Nanging sawise bertahun-tahun tinggal ing perantauan wektu ikut umure Ibrahim wis 100 tahun luwih lan bojone kang aran Sarah 80 tahun ora kagungan anak. Lantaran Sarah nggak mungkin bisa meteng (wis monopause)lan keluarga iku mbutuhake keturunan, mula sarah menyarankan supaya Ibrahim mengawini budake (pembantune)Hagar wong Mesir. Maka menikahlah Ibrahim dengan Hagar. Nadyan Ibrahim wis tuwa – dasar laki-laki makin tua makin jadi – barange esih cas, maka mengandunglah Hagar dan melahirkan anak lanang dijenengi Ismail. Kelahiran Ismail membawa bencana bagi Sarah, Dia cemburu karena Ibrahim sangat mencintai Ismail dan Hagar. Merasa Sarah adalah sang Permaisuri yang punya kuasa dan Hagar hanylah budak emban atau pembantu maka diusirlah Hagar dan Ismail dari Istana mereka. Hagar lan Ismail lunga saka Istanan Abraham, kalunta-lunta menuju ke tanah Mesir (kampung halamannya). Sawise Hagar lunga, Sarah ichtiar rana – rene, nekani para wiku lan para normal, njaluk men bisa meteng. banjur saka kuasane Gusti kang maha kuasa, Sarah meteng lan nglahirake anak lanang kang diarani Ishak. Singkat cerita Ismail uripe sengsara, menghadapai ganasnya padang gurun banjur menurunkan bangsa Kedar yang sekarang disebut Arab, lan Ishak hidup makmur sugih dunya nurunake bangsa Yahudi. Jadi mungkin perselisihan antara bangsa Arab dan Yahudi wis diwiwiti dhek jaman Ismail lan Ishak. Sebagai putra pertama mestinya Ismail berhak mendapat kehormatan yang pantas dari Ibrahim tetapi nyatanya disia-sia, diusir dari istana hanya karena kecemburuan permaisuari Sarah.

  • gusmil71 berkata:

   Ing dalem kitab Alquran Bani Israel kuwi penjelasane luas.ISRAIL kuwi jenengi Nb Yakub,Lamun Yahudi kuwi anake nb Yakub sing tunggale ono 12.Dadi anak putune Yakub ono sing Muslim,NASRANI,Yahudi.Tiap siji2ne anak2 Yakub dadi nb,agomone Tauhid,ananging tumeko turun2ne podo mbalelo,soko iku Allah ngukum amergo duso2ne mau.

 14. Q-Tsune berkata:

  Nuwun sewu inggih, Jaya Baya (majalah) niku taksih wonien tha?

  Kulo sampul puluhan taun mboten maca.

 15. re-saintazkiya berkata:

  Nuwun sewu, sakmirenge kulo punika Yahudi sangking Bani Israil sampun boten wonten. Yen Yahudi kaliyan Israel punika benten maleh, tapi kula dereng gadhah dalilipun

 16. nana berkata:

  eealaah ora nyana aku ketemu jayabaya nang kene. aku kangen karo jayabaya…wacanan pertama ning uripku..sayange ing tahun 1997 ibukku wis ora langganan maneh. blog iki yen diupdate terus mben minggu ngono mesti lak yo yahudd ngelingi aku angel maca sing versi cetak e

 17. jawa berkata:

  Lha inggih menawi naliti saking sejarahipun, peperangan ing Timur Tengah menika sanes perang agami. Lan sejarah ing mrika mboten benten kaliyan sejarah Nusantara…ananging sakmenika warga Indonesia kados dene keseret kaliyan pikiran2 lan menapa kemawon ingkang wonteng ing Arab, amargi agami. KIta klados2 kesupen kaliyan sejarah lan perjalanan bangsa piyambak..Kathah tiyang ingkang langkung seneng lan kemaki badhe nderek berjuang dateng Palestina lsp, menika kan aneh…mangga kita bangun kemawon Nusantara supados dados tata tentrem kerta raharja….Arab dereng beradab, kabudayan kita sampun moncer sundul langit!!!!!!

 18. Tiyang Jawi berkata:

  Mula Bukane Arab-Israel Dadi Mungsuh Bebuyutan

  Sabab musababe perang iku sepele koq, mmung merga Ibrahim as duwe bojo loro.
  Siti Sarah sing wektu iku isih durung duwe momongan, banjur njaluk marang bojone ya KLan jneg Nabi Ibrahim supaya mundut garwa maneh yaiku Siti Hajar.
  Sawise Siti Hajar kelakon nglairake jabag bayi karan Kanjeng nabi Ismail as, sabanjure bojone sing tuwa Siti Sarah nglairake Kanjeng Nabi Ishak as. Sabanjure Kanjeng Nabi Ishak as nurunake Kanjeng Nabi Yakub as sakturunane. Nabi Yacub as kawntar bapa biyunge Israel. Lan Kanjeng nabi Ismail as nurunake wong-wong Arab (Ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lan sapiturute).
  Nanging kabeh mau dudu kersane para nabi kang kasebut. Kabeh mau kersane Gusti Allah kang Murbeng Dumadi.

 19. paidjo berkata:

  mboten wonten ikang update maleh nggih mas/mbak

 20. nugroho adi berkata:

  lha kok enak men wong2 Yahudi kuwi…kanthi alasan tanah leluhure biyen, saiki arep mbalik neng Palestina…lha nek ngono Indonesia ya isa ngrebut Semenanjung Malaka, soale wektu Jaman Sriwijaya lan Majapahit iku daerah kekuasaane….

 21. sasmito among berkata:

  Up Date wartos ingkang enggal …. Wartos bab tiyang Jawi ingkang manggen wonten Denpasar – Bali wonten menopo mboten njih…. ?

 22. eshape berkata:

  matur nuwun kagem mas penulis
  saged maos seratan boso Jawi

  kagem tombo kangen

  salam

 23. FATKHUL MUIN berkata:

  informsine kok mboten di update malih to , kangen je kaliyan basa jawane .

 24. perimpenam berkata:

  nyuwun sewu, miterat sejarah ingkang kulo panggihi, nabi muhammad punika kok kados2 sanes putra arab (bani chedar) nanging keturunan saking suku nomaden ingkang remen perang (bringas) saking tibet/cinten ingkang jlajah nglangkungi arab? uger para wali punika ingkang cacah 9 namung setunggal ingkang jawi inggih sunan kalijaga, ingkang cacah 8 punika saking cinten. radin patah (jin bun) inggih cinten… menawi maos sejarah kurikulum kok malah dados mumet mboten gathuk hahaaa…

 25. oky zayyd berkata:

  Mas saya mau tanya..Jaya Baya itu masih terbit format majalahnya ga…kalo masih apakah ada rubrik filmnya..thanks

  oky

 26. Bancak berkata:

  KAPAN NMGGIH MAS WONTEN UPDATE CRITO SANG PRAJOKO ANDON LELONO ANGUPADI SERAT PANGRUWATING POPONISTO

 27. prayoga berkata:

  nopo yahudi.. nopo arab.. londo..cino..jowo..lss… sami2 mboten saged nge-cet lombok… monggo sami nyipto panunggal jatos.. sami2 mirengaken lagu “Imagine” saking bitel.. utawi ketawang ibu pertiwi saking pak Nartosabdo.. utawi lelagon sanesipun.. “JoyoBoyo” pancen ngangeni.. nuwun.

 28. Dian Arta berkata:

  Wa inni faddoltukum ‘alal’alamien

 29. A N. Abby berkata:

  Sugeng Injang,
  Jaya Baya majalah kalawarti basa Jawa isih terbit minggon, minggu wingi No. 30 minggu IV Maret 2011 eceran rega Rp 9.500,- JB e-mail jayabayared@gmail.com aku yo pelanggan JB neng Meduro…sumonggo…salam kenal…

  Nuwun,

 30. kula pengin langganan kalawarti wuyabaya. manawi kepareng nyuwun pirsa kados pundi supados saged langganan. alamat kula:
  M. Fajar junariyata, Desa Cipambuan RT 03/03 no. 45 Babakan Madang Bogor jawa Barat 16810. nuwun.

 31. Eeeeee Allah Gusti ingkang Murba ing dumadi,

  sing asmane Manungsa mono sejatine cinipta minangka Kalifah (pemimpin) dari semua yang diciptakan Allah ing swarga lan ing bhumi. Dajil si pembangkang sing den cipta sangka wujud agni (api) ora trima nalika harus dibawah kepemimpinan manungsa, jalaran deweke sedulur tua tumrap manungsa.

  Kuwe asal mulane perpecahan ing alam semesta iki.
  Dari Adam dan hawa vs dajil sampai kita vs kita (kita yg dikuasai dajil) dan kita yang menguasai diri dengan ilmu pengetahuan tekhnologi, dan sedikit orang yang berserah pada Kuasa Ilahiah.

  Perpecahan, perselisihan dan peperangan. Pemberontakan penindasan dan pemerasan takkan pernah henti karena dunia memang diciptakan dari sebuah BIGBENG (Ledakan debu kosmos yang suangat buesaaaar) Alam aja diciptakan dengan perpecahan (ledakan) Wal yaumil akhiri kita jumpa di almasyar guna menghadap Hakim Agung menerima pengadilan.

  Jalani saja hidup ini sesuai dengan kapasitas percayamu, tempatkan dirimu sesuai dengan porsimu, dan bersiap menanggung resiko dari setiap keputusanmu.
  Wallahualambisawab, wasalamualaikum waRakhmatuLLahi waBarokatuh.
  Gelandangantua(at)Gmail(dot)com

 32. brur72 berkata:

  nyimak++ walaw kurang ngerti bhs jawa

 33. ardha berkata:

  . ikhu karangan ilmiah/semi ilmiah/non ilmiah ????????

 34. jodi pratama berkata:

  Kelingan simbah ndisik sing seneng langganan joyo boyo….kabeh cerita eng duwur mau iso di cocokake karo riwayat-riwayat sing katulis ing kitab al qur an supaya luwih mantep lan landesan baku…maturnuwun

 35. Bajang Wungwang berkata:

  JAVA TEL AVIV… sinten salerese meniko…?

 36. […] 21 November, 2008 pada 10:55 pm […]

 37. orang tua saya pernah bercerita beli
  au pernah menjadi jurnalis jayabaya,,,utk tahunnya saya lupa,,,dan beliau katanya ingin menyalurkan karyanya,,,tpi beliau bingung utk menyalurkannya,,mohon solusinya,,,,

 38. gusmil71 berkata:

  Wah,werto kang apik.

 39. expression nie wyliczy 3px + 50%/3 – 3em + 1rem.nZau015b Twu00f3j przyku0142ad to po prostu max-width w badzIEwiu nr 6. Click https://twitter.com/moooker1

 40. moneam reus berkata:

  You are so interesting! I do not think I’ve truly read something
  like this before. So good to find someone with a
  few genuine thoughts on this topic. Really.. thank you for starting
  this up. This web site is something that is required
  on the web, someone with a bit of originality!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: