Lapindo Ngebor Kraton Jenggala?

Senajan ora ana kurban nyawa, ning musibah sing disebabake mbludage endhut saka sumur pengeborane PT Lapindo Brantas, Sidoarjo, nuwuhake kapitunan gedhe tumrap masyarakat. Omah sing wis dibangun apik ujug-ujug rusak keluberan endhut. Akibate 4.000 pendhudhuk saka patang desa ing wewengkon Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jatim diungsekake. Akeh warga sing kelangan penggawean. Kena penyakit lan uripe ora tentrem.

 

WIS meh sesasi banjir endhut ing Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo durung bisa diatasi. Pendhudhuk cacah 4000-an (warga Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo) sing ketaman bludagan banjir endhut uripe saya mrihatinake. Kaya kang dialami Sukardi (45) warga Siring. Akibat daerah banjir endhut dheweke ora bisa mangkat nyambutgawe ing pabrik rokok. Sukardi kandha melu siaga 24 jam.

“Tanggul ing kene wis jebol kaping pindho lan endhute mlebu omahku. Wong lanang sing wis dewasa kudu siaga njaga yen sakwayah-wayah tanggule jebol maneh. Mula ora bisa nyambutgawe,” kandhane nalika ditemoni ing ngarep omahe.

Kanggo njagani supaya endhut ora mlebu, omahe Sukardi sing lagi rampung direnovasi kuwi ngarep lawange dibuntu blabag karo wedhi. Dheweke ana omah ijenan. Anak lan bojone ngungsi ing Pasar Porong. Senajan ana bantuwan kendharaan saka Lapindo, Brimob, lan TNI kanggo ngangkut pendhudhuk sing arep ngungsi, ning cacahe ora nyukupi. Akeh pendhudhuk sing nyewa kendharaan dhewe klawan rega larang.

Sukardi saben dina jaga kampung karo tangga-tanggane. Mangane entuk jatah kiriman, sok saka Lapindo, sok saka Pemda, sok saka relawan, ning menune ora enak. “Segane beras jatah, rasane kemrotok nyang gulu seret. Lawuhe iwak asin digoreng, kulupe urap-urap. Lha niku, sampeyan deleng dhewe, sekule akeh sing dibuwang,” kandhane Atmo, pendhudhuk kono marang JB.

 

RUGI RONG MILYAR

Beda maneh karo sing dialami dening pengusaha konstruksi Haji Mursidi (40), salah sijining wong sugih ing Desa Siring. Bos PT Semangat Joyoboyo kuwi ngalami kapitunan ora kurang saka rong milyar luwih. Sebab gudhange (ambane 2000 M2) sing kebak bahan bangunan kayata pipa, kayu, wesi, semen, barang-barang elektronik kedelep endhut. “Iku aku. Durung pendhudhuk liyane. Neng cedhak kene ana pabrik 14 sing ora bisa operasi. Kepeksa tutup, pegawene padha prei kabeh,” ujare kebak prihatin.

Mursidi kandha, apa wae penyebabe, apa iku bencana alam, apa kacilakan, sing jelas kuwi disebabake saka ekplorasi utawa pengeboran gas. “Kita wong awam ora ngerti teknis, sing jelas yen ora ana eksplorasi ora bakal ada kedadeyan sing kaya mengkene,” kandhane klawan lantang.

Pengusaha sing nggarap dalan tol lingkar timur lan lingkar barat kutha Sidoarjo kuwi duwe pengarep-arep supaya pihak Lapindo mangerteni sengsarane rakyat sing saiki lagi kaya ketindhes. Lapindo kudu menehi ganti rugi samurwate marang pendhudhuk salaras karo kahanan sakdurunge ana musibah. Bab omah, lingkungan, kesehatan lan liya-liyane kudu dipretungake. “Lapindo kudu cepet menehi ganti rugi. Rakyat ben bisa cepet nemtokake nasibe lan bisa mbangun omah maneh. Masyarakat ora gelem nek dipeksa kon bedhol desa. Ben warga dhewe sing nemtokake menyang endi olehe arep pindhah,” ujare priya sing asli klairan Desa Siring kuwi.

 

PUSAT KRATON JENGGOLO KOK DIBOR

Miturut spiritualis sing uga Ketua Pusat Lembaga Kebudayaan Jawi Jatim, Totok Widiarto, Kecamatan Porong kuwi dhek biyene pusate Kerajaan Jenggala, pecahane Kerajaan Kahuripan sing diprentah dening Raja Airlangga. Kagungan putra telu yaiku Dewi Kilisuci, Lembu Amiluhur, lan Lembu Amiseno. Putra loro lanang rebutan kekuasan, dening ramane kraton banjur dipara dadi loro. Daha dipasrahake marang Lembu Amiluhur lan Jenggala dipasrahake Lembu Amiseno (sing kratone ing Porong).

Bukti yen Porong dadi pusat kerajaan yaiku anane peninggalan Candi Prada ing Dhusun Reno Pencil. Nalika Gestok taun 1965 candhi kasebut dirusak pendhudhuk. Kamangka ing candhi mau ana reca Ganesha, reca Bathara Syiwa, reca kodhok, lan reca Semar. Sing bisa dislametake mung watu lingga-yoni lan tatahan patung sing saiki disimpen ing daleme Pak Totok.

“Ya tilas panggonane Candi Prada iki sing dibor dening Lapindo,” kandhane priya sing saiki ngungsi ing Pasar Seni, Pondok Mutiara Sidoarjo.

Yen ana kedadeyan sing kaya mengkene iki jare Totok merga perusahaan gas PT Lapindo Brantas nerak wewelar lan ora nyuwun sewu menyang dhanyange. “Yen biyen situse dirusak, saiki sing mbaureksa genti ngrusak bor-boran gas mau,” ujare klawan mantep.

Dicritakake, rong dina sakdurunge banjir lumpur/endhut sing sedina nyemburake endhut 25.000 meter kubik iku kawiwitan (29 Mei 2006), Desa Siring ketekan bocah wuda watara umur patang taun, tuku rujak ing warunge Wak Ani. Bocah sing nyalawadi kuwi kandha, “Mbah, mari ngene kate ana gara-gara. Wong Porong kate dienthus blendhung-blendhung banyu,” ngono jarene. Bar kandha ngono bocah cilik kuwi njur ngilang ora jelas parane.

Miturut Totok, semburan endhut ing Siring Porong mau bisa mandheg, syarate, yen wis ana wong wadon gelem nglakoni tapa wuda suwene 40 dina.

Ature: Endang Irowati

JB 44/LX, Mingggu I Juli 2006

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: