Sawunggaling, Sapa Kuwi?

Sing rumangsa dadi wong Surabaya mesthine kenal karo Sawunggaling, pahlawan Surabaya kang tansah nglawan Landa. Pesareyane ing Jl. Lidah Wetan Gang III, Kecamatan Lakarsantri Surabaya dikramatake, ning emane, ora ana cathetan sing cetha sapa sejatine dheweke kuwi.

Ing taun 1995, dening Walikota Surabaya (swargi) Sunarto Sumoprawiro pesareyane Sawunggaling dipugar. Walikota asli Surabaya iku malah ngakoni yen dheweke kuwi keturunan Sawunggaling. Saben pidhato, klawan mongkog Cak Narto ngaku yen isih keturunane pahlawan Surabaya iki. Kanggo ngeling-eling jasa-jasane Sawunggaling, Gedhung Serba Guna Pemkot Surabaya ing lantai enem uga dijenengake Graha Sawunggaling. Ning emane, dalan-dalan ing Surabaya durung ana sing nganggo jeneng Sawunggaling.

Ing crita rakyat disebutake menawa Sawunggaling iku pancen asli wong Lidah Danawati, desa pinggirane Surabaya. Putrane Tumenggung Jayengrono karo garwa ampil Dewi Sangkrah. Ning selawase uripe Sawunggaling ora tau gelem kerjasama karo Landa, kepara kerep brontak.

Pesareyane Sawunggaling mapan ing burine mesjid Al-Qubro Jl. Lidah Wetan Gang III. Gang iki ditengeri jeneng Sawunggaling, dadi Jl. Lidah Wetan III Sawunggaling. Dadi yen wong arep nggoleki pesareyane Sawunggaling ora kangelan. Cedhak dalan gedhe, mlebu gang mung 200 meter. Pesareyan iki dikramatake dening masyarakat Lidah lan sakiwa-tengene. Saben malem Jemuah Legi lan Kemis Kliwon rame ditekani pendhudhuk kang ngalap berkah. Ing kono saben setaun sepisan diadani haul, tiba sasi Ruwah tanggal 10.

Pesareyane wis apik, ditembok lan jobine dikramik. Ing jero cungkup pesareyan iki ana pesareyan cacah lima, yaiku pesareyane Raden Ayu Pandansari (Ratu Jin), Sawunggaling, Raden Ayu Dewi Sangkrah (ibune Sawunggaling), Mbah Buyut Suruh utawa Wongsodrono (simbahe Sawunggaling) sing dadi demang ing Lidah Danawati, lan Karyo Sentono, abdine Sawunggaling. Ing ngarepe pesareyan ana lukisan cacahe telu gambar ayam jago. Sapa sing nglukis lan sapa sing menehi, ora ana sing weruh. Sisihe pesareyan ana ruangan amba kanggo tamu lan papan ngaji. Ngarep dibanguni pendhapa. Tamu asal saka jaban Surabaya bisa nginep ing kono.

Laladan Lidah kang dhek 10 taun kepungkur sepi, saiki wis rame. Akeh perumahan mewah dibangun ing kono. Dikupeng proyek real estate terkenal kayadene Pakuwon Jati, Ciputra, sedhela maneh dadi kawasan elit. Ora adoh saka kompleks pesareyan Sawunggaling ing Lidah Kulon ana kampus Universitas Negeri Surabaya. Uga cedhak karo Supermall Pakuwon, kompleks pertokoan moderen ing Surabaya Barat. Daleme Walikota Surabaya, Bambang DH, ing Graha Sampurna uga ora adoh saka kono.

JAKA BEREK

Miturut tokoh masyarakat Lidah, Komisaris Polisi Nurtono, senajan Sawunggaling iki tokoh sing diajeni dening masyarakat Lidah, ning wong kono durung ngerti kapan Sawunggaling iku urip lan sedane. Warga Jl. Lidah Wetan gang VII Surabaya sing uga dadi pimpinan ludruk Gema Tribrata kuwi uga kerep mentasake lakon Sawunggaling.

“Sawunggaling uga tau dibahas ing Unesa Surabaya pas mengeti ambalwarsa RI kaping 50 taun 1995, ning asile seprene durung ditemokake data-data kapan uripe, lan kapan olehe dadi tumenggung, nganti sedane,” ngono jarene priya sing tugas ing Bina Mitra Polda Jawa Timur kuwi.

Makalah sing diterbitake dening Kecamatan Lakarsantri, Cerita rakyat disajikan dalam rangka diskusi riwayat R. Sawunggaling yang berkaitan dengan jiwa kepahlawanan nasional, nyebutake nalika Tumenggung Jayengrono mbeburu kewan ing laladan Lidah Danawati ketemu karo prawan ayu umbah-umbah ing rawa Wiyung. Tumenggung Jayengrono sing wis kagungan putra loro Sawungrono lan Sawungsari kuwi kepencut karo prawan desa sing ayu rupane mau.

Wong loro kuwi, Tumenggung Jayengrono lan prawan Dewi Sangkrah putrane Ki Demang Suruh banjur ulah asmara, nganti nggarbini. Dewi Sangkah kaparingan cindhe puspita minangka kenang-kenangan lan tetenger ing tembe yen besuk putrane lair. Jayengrono banjur bali menyang Kadipaten Surabaya ninggal Dewi Sangkrah sing lagi mbobot.

Laire jabang bayi lanang dibarengi rawa Wiyung ketiban daru cumlorot sing nyebabake iwak-iwak padha mati “berek”. Mulane jabang bayi mau njur dijenengake Jaka Berek.

Nalika Jaka Berek remaja –ning durung ngerti sapa bapake– duwe ingon-ingon pitik jago menangan. Dheweke banjur takon marang ibune, “Sapa sejatine bapakku, Bu?” Diwangsuli, “Sejatine ramamu kuwi Tumenggung Surabaya, Jayengrono.”

Jaka Berek banjur budhal nggoleki ramane kanthi sangu cindhe puspita lan pitik jagone. Nalika mlebu kadipaten akeh pepalang, ning akhire bisa ketemu ramane lan diaku putrane merga nggawa bukti cindhe paringane ibune mau. Jaka Berek banjur diparingi jeneng Sawunggaling.

Tumenggung Jayengrono klebu wong sing dianggep ora bisa kerjasama karo Landa. Mula kalungguhane Jayengrono digoyang klawan ngadani sayembara sodoran karo manah umbul-umbul tunggul yuda. Sapa sing bisa manah umbul-umbul mau bisa dadi Tumenggung Surabaya. Jayengrono nyiapake putrane loro melu sayembara. Sedheng Sawunggaling ora dielokake. Ning meneng-meneng Sawunggaling budhal dhewe. Jebule Sawunggaling menang.

Landa ora sarujuk yen Sawunggaling sing dadi tumenggung. Mulane Landa gawe peraturan maneh supaya Sawunggaling mbabat alas Nambas Kalingan sing kondhang wingit. Tugas iki wis dileksanani, ning Landa durung gelem ngakoni. Carane penjajah gawe tipu muslihat api-api ngadani pesta perayaan kemenangane Sawunggaling. Ing pesta mau ombene Sawunggaling diwenehi racun. Untunge Adipati Cakraningrat saka Medura nampek gelas mau nganti banyune kutah. Sawunggaling nesu ning akhire diterangake, gelase ditampek jalaran Cakraningrat ngerti ngombene ana racune. Wiwit kuwi Sawunggaling tambah antipati marang kompeni. Ing tembe dheweke kasil merjaya Jendral De Boor, penggedhene Landa kang nguwasani tanah Jawa.

Ature: Endang Irowati/Bapetikom
JB 43/LX, 25 Juni-1 Juli 2006

Iklan

21 Responses to Sawunggaling, Sapa Kuwi?

 1. Raden Haryo Sadoro berkata:

  Nek miturut critone wong tuo2 biyen….ijik onok liyane. Konco seperjuangane Sawunggaling jenenge Ronggo Janur, pendekar liyone sing nglawan mbarek londo : Joko Kelud, Joko Sambang, Bambang Sutejo sing duwe jaran putih Mayang Seto….ugo onok maneh, najan duduk pahlawan tapi mati2an mbelani wong tuone yoiku Sarip pendekar wetan kali onok daerah tambak yoso.

  • Nurtono berkata:

   memang baxnyak cerita rakyat , dan mungkin betul yang anda katakan tapi mungkin tahunnya yang berbeda

   • p.ratnah tangjum piriyuk berkata:

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMAH KASIH ATAS BANTUANGNYA MBAH RIJI KARNA NOMOR GHOIB/RITUAL JITU YANG MBAH BERIKAN 4D (8301) BENAR BENAR TERBUKTI 100% TEMBUS DAN SAYA MEMENANGKAN(74)JUTA ALHAMDULILLAH SAYA BISA MENUTUPI SEMUA HUTANG2 SAYA DAN KINI SAYA SUDA MEMBUKA USAHA KECIL KECILAN DAN BAGI ANDA YANG INGIN MENDAPATKAN ANGKA GHOIB HASIL RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% TEMBUS SILAHKAN ANDA HUBUNGI LANGSUNG MBAH RIJI DI NOMOR (082 388 362 128)

   • ibu alif berkata:

    Hal yang tidak pernah terbayankan kini menjadi kenyataan dengan keluargaku,,,untuk MBAH.RIJI kami ucapkan banyak terimakasih karna berkat bantuannya ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari hutang dan masalah,karna nomor “GHOIB”untuk pasang togel,hasil ritual MBAH RIJI meman benar2 merubah nasib kami hanya sekejap,dan disitulah aku berkesempatan kumpulkan uang untuk buka usaha kembali,karna baik rumah sudah disita,,warung makan jg sudah bangkrut,,tapi itu semua aku masih tetap bertahan hidup dengan anak istriku,,walau cuma kontrak tapi aku tetap bersabar dan akhirnya MBAH RIJI lah yang bisa merubah nasib kami..MBAH RIJI orang paling bersejarah kepada keluarga saya…!!! Kepada teman2 yang di lilit hutang dan ingin merubah nasib baik dari pada sekaran HBG: 082 388 362 128 -MBAH RIJI ,dengan penuh harapan INSYAH ALLAH pasti tercapai dan sudah terbukti. ??//////

  • p. irdawati berkata:

   saya sangat bersyukur dan sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada MBAH RIJI,,karna melalui bantuan MBAH kini saya sangat bersyukur melihat kehidupan keluarga saya yg sudah serba bercekukupan dan tidak pernah kekurangn lagi seperti yg kemarin kemarin dan semua hutang2 kami jiga sudah pada lunas semua itu semua atas bantuan MBAH RIJI telah memberikan ankaritualnya yg alhamdulillah bener2 terbukti tembus dan bagi teman2 yg menginginkan anka”GHOIB”yg benar2 terbukti tembs silahkan hubungi MBAH RIJI 082 388 362 128 SILAHKAN ANDA BUKTIKAN SENDIRI

 2. mega berkata:

  PEMBETULAN EJAAN OLEH mEGA. HEEE
  Nek miturut critone wong tuA2 biyen….ijik ANAliyane. KANCA seperjuangane Sawunggaling jenenge Ronggo Janur, pendekar LIANE sing nglawan mbarek WALANDA: Joko Kelud, Joko Sambang, Bambang Sutejo sing duwe jaran putih Mayang Seto….UGA ANA maneh, najan duduk pahlawan tapi mati2an mbelani wong TUANE yoiku Sarip pendekar wetan kali ANA daerah tambak YASA.

 3. zie berkata:

  mega mungkin bukan orang surabaya

 4. download firefox berkata:

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this website?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers
  and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 5. Nurtono berkata:

  ono sing ngarani sawunggaling ora nikah, terus mbak lilik isti rahayu lan aku iki turune sopo ???, miturut bpk yousri nur agam raja mh, sawunggaling menikah kelawan bendoro raden ayu pambayun soko kartosuro ing warso 1715 bareng lan jumenengan tumenggung suroboyo

 6. Mayantara berkata:

  Jer nularaken ilmu menika ngamal ingkang sae sanget lan pikantukipun lelintu ganjaran sadangunipun ngelmi ingkang dipuntularaken.

 7. Tobias berkata:

  Can I just say that after finding Sawunggaling, Sapa Kuwi?
  | Jaya Baya on Tiki Wiki, what a comfort to see somebody
  who really knows what they’re talking about when it comes to this. You truly realize how to bring a problem to light and make it crucial. Many more people have got to look at this and have an understanding of this side of the story. It’s surprising you’re not more widespread, because you most truly possess the gift.

 8. I know a colleague who would relate to this post.

 9. best apr loans berkata:

  The last time I wandered across a website this good it cost me
  a lady i’m sure, I was on it so often.

 10. Real Estates berkata:

  Hi, after reading this remarkable piece of writing i am also cheerful to share my knowledge here with
  colleagues.

 11. Nestor berkata:

  Tonight will we be hearing a lot of effort and patience to get to
  Jiffy Lube Live July 30 on a weeknight. Prince William County has a noise ordinance in
  place that forces music at jiffy lube live july 30 to stop at 11pm sharp, or pay
  a steep fine.

 12. TOGEL AKURAT berkata:

  Keterpurukan hidup membuat saya melakoni pesugihan di PAK MANDALA,sebelumnya saya Mendapatkan no hp aki (082348985714) dari teman yang sudah sukses kaya, saran PAK MANDALA pesugihan yang cocok untuk saya adalah Bank GHAIB, di waktu itu tanpa banyak perhitungan saya ikuti petunjuk dari aki ,saya sudah sangat bingung dengan hutang yang beratus-ratus juta. Untung saja ada PAK MANDALA yang membantu melalui syareatnya. Saya serahkan umur 1 hari saya untuk ritual ini . pada malam pelaksanaan ritual saya merasa sesuatu yang sangat asing,. Karna merasa tak kuat kemudian saya coba melelapkan diri, entah sadar atau tidak saya melihat sosok makhluk tinggi besar yang memberikan saya kain hitam yang berisi uang 50-100rbuan yang sangat banyak setelah benar-benar sadar saya memeriksa kotak hitam yang telah saya persiapkan sebelumnya atas perintah PAK MANDALA ,dan dengan sangat terkejut saya melihat kotak tersebut penuh dengan uang 50-100ribuan sampai ratusan lembAr banyaknya , tanpa ada rekayasa saya membuat kesaksian ini karna semua ini benar-benar saya alami. SUMPAH DEMI ALLAH DAN ATS NAMA KELUARGA Saya ucapkan ribuan terimkasih kepada PAK MANDALA,saat ini hutang saya telah lunas dan saya tlah memiliki toko elektronik yang lumayan besar . sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sangat besar kepada PAK MANDALA dan keluarga.

 13. A fantastic British Institution is the Pub, some of the finest are reinventing
  themselves as Gastropubs, they already have kitchens, a full license and plenty
  of seating and now some are becoming renowned places to
  eat. The largest mall in the world, Dubai Mall is also found in Downtown Dubai.
  Serviced apartments in the Thai capital offer incomparable home-style living in the heart of Bangkok.
  A hotel room basically offers a place to sleep and that’s it.

 14. The catering business people require these vehicles to supply food to several locations.
  In personal finance, the earlier you start the better it is, and the simpler it is than when you start at later date.
  it was saying business owners should be cheering for alternative
  lending sources, because it was they took up the slack when the 2008 global meltdown happened.
  It will show your projected sales and profits and cash
  flow, out of which we build the financing strategy.

 15. kaelly berkata:

  Terima kasih ulasannya mas….saya warga asli keturunan lidah…terlepas dari segala kisah tentang sawunggaling….yang pasti sawunggaling adalah tokoh yang berbudi pekerti luhur yang menjadi teladan bagi warga lidah dan surabaya pada umumnya…salam

 16. Sita berkata:

  Kapan kelahiran Raden Sawunggaling? kira-kira tahun berapa?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: