Desa-desa Kristen ing Jawa Timur

Desa Kristen secara de jure ing Indonesia ora ana. Sebutan iki ing Jawa Timur biyen digunakake kanggo desa lan dhusun/dhukuh sing wargane kabeh nganut agama Kristen Jawa (saiki arane Greja Kristen Jawi Wetan dicekak GKJW). Desa-desa iku maune alas greng sing dianggep angker banjur dibabat dening wong-wong Kristen atas palilahe gubernemen (pemerintah Hindia Walanda).

Desa lan dhusun Kristen sing cacahe 41 iku, saiki wis dadi desa Pancasila. Wargane campuran kagawa saka mekar lan majune jaman. Desa Kristen paling tuwa yaiku Ngoro lan Mojowarno ing Kabupaten Jombang. Sing paling populer Mojowarno sing duwe rumah sakit, sekolahan TK nganti SMA, lan greja antik.

Ing buku Benih yang Tumbuh VII (GKJW lan Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Greja-gereja di Indonesia, 1976) rakitane Pendhita Handoyomarno Sir, STh., alas Ngoro dibukak taun 1827. Sawise iku alas Kracil sing kawentar angker, 6 km salore Ngoro utawa 8 km sakidule Mojoagung, dibukak taun 1847.

Saka Mojowarno sawetara wong Kristen Jawa sing kepengin “suket luwih ijo” (urip luwih kepenak lan mandhiri) banjur mbukak alas, meh anjrah sa-Jawa Timur. Ana sing mbukak alas ing sikile Gunung Kawi sisih kidul dadi desa Peniwen, ing wilayah Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Ana sing mbukak alas ing Malang sisih kidul dadi desa Suwaru, Sitiarjo, Rowotrate, Tambakasri, mengetan liwat Segara Kidul mbabat alas dadi desa Pujiharjo lan Tempursari.

Kejaba Tempursari (bawah Lumajang) desa-desa Kristen bukakan taun 1900-an yaiku Tunjungrejo. Dene ing bawah Jember yaiku Sidomulyo, Sidoreno, Sidorejo, lan Rejoagung. Notog mengetan, simbah buyute wong GKJW iku, mbukak alas bawah Banyuwangi lan Situbondo dadi desa Purwodadi, Purwosari, Tulungrejo, Wonorejo, lan Ranurejo.

Ing bawah Jombang thukul desa utawa dhusun Kristen liyane: Kertorejo lan Bongsorejo. Ing Mojokerto uga ana: Segaran (Dlangu). Ing Sidoarjo: Mlaten lan Sidokare. Wong Kristen Jawa uga mbabat alas sisih kulon dadi desa Maron (Blitar), Tumpuk (Tulungagung), Segaran, Sindurejo, Sidorejo, Sambirejo, Tunglur, Jatiwringin, Wonoasri (Kediri), Aditoya (Nganjuk), Ketanggung, lan Wotgalih (Ngawi).

KAYA SEGARA

Salah sijine desa Kristen sing umure kliwat saabad yaiku Segaran, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, watara 21 km sakidulwetane kutha Kediri. Desa lan pasamuwan Kristen iki dhek 9 Oktober 2005 umure nyandhak 118 taun. Yen dietung saka dibukake dhek taun 1862, umure luwih tuwa maneh.

Miturut panalitine Pak Sih Handoyo Djoar, SPd., tokoh Segaran, desa iki dibukak wong-wong Kristen asal Mojowarno sing manggon ing desa cilik Purworejo lan Sindurejo (sakidule Pare, cedhak Wates) dipimpin Kyai Silvanus. Tekane kyai –sebutane tokoh Jawa sing mumpuni bab agama Kristen rikala semana—iki ing kono taun 1862 banjur mbukak alas. Jalaran dhukuh sing lagi dibukak kebanjiran nganti kaya segara, desa anyar iku banjur karan Segaran.

“Inggih Kyai Silvanus punika tokoh sepisanan ingkang mbangun pasamuwan Segaran,” dhawuhe Pak Handoyo (50), guru SMP Negeri 3 Wates.

Nalika semana Segaran arupa padhukuhan, klebu Desa Gadungan, dipimpin kamituwa. Saya suwe saya reja awit ketekan wong-wong saka Ponorogo sing wis ngrasuk Kristen. Kepriye nalare madege Pasamuwan Segaran kok tanggal 9 Oktober 1887? Sawise Segaran sagrejane madeg ing kana, ditindakake baptisan sepisanan wong lima sing manjing Kristen dhek tanggal 9 Oktober 1887.

Dadi 1861-1862 desa Kristen iki wis lair. Diresmekake dadi pasamuwan diwasa 9 Oktober 1887. Nalika semana jenenge Pasamuwan Purworejo senajan desane wis karan Segaran. Majelis Agung GKJW (sing ngatur lan ngoordinasi pasamuwan-pasamuwan GKJW sa-Jawa Timur) dhek taun 1995 nyetujoni jenenge dadi Pasamuwan Segaran salaras karo jeneng desane.

Pasamuwan Segaran saiki wargane 2.711 jiwa (849 brayat) klebu Pepanthan Sugihwaras, Sumberpetung, Sanding, lan Petungombo ing sikile Gunung Kelud, dipimpin Pdt. Puspo Garjito, SSi. Dene kepala desane sing uga warga GKJW yaiku Pak Teguh Priyono Djoar, BPA.

Ing Segaran sing sugih salak enak iki, kabudayan Jawa diopeni temenan. Gamelan kerep kanggo ngiringi pepujian sajrone pangabekten ing greja. Para bocah, remaja, mudha lan diwasa, akeh sing pinter nindakake kesenian Jawa klebu sendratari Babad Segaran. Nalika mengeti 118 taun umure Segaran, panitia nanggap wayang kulit kanthi dhalang Ki Sun Gondrong saka Tulungagung kanthi pesindhen pitu.

Riyaya Paskah 16 April iki acarane ing Segaran apa? Adate ing kana sing reja yen pas Tahun Baru, sing prasasat dadi ajang reuni keluarga. Natal lan Paskah biasa-biasa bae kanthi acara pangabekten ing greja lan sakramen bojana suci kanggo nyegerake iman lan saya ngraketake patunggilan karo Gusti Allah lan sapepadhane titah.

Ature: Dhani
JB 33/LX, 16-22 April 2006

Iklan

22 Responses to Desa-desa Kristen ing Jawa Timur

 1. nia berkata:

  alangkah lebih kaya jika ada banyak profil tentang semua desa-desa Kristen. sehingga kita tahu masing-masing karakter setiap desa. dgn demikian, kita bisa belajar dari gereja-gereja desa tersebut yg merupakan cikal bakal dari GKJW, atau pun juga membantu memecahkan masalah apa saja yg sedang aktual terjadi di masing-masing desa Kristen tersebut.misalnya masalah pluralitas agama, kemiskinan, dll.

 2. A.M.Siboro berkata:

  penampilan masa lalu desa desa kristen di mojowarno dan ngoro sangatlah bagus tetapi saya lebih mengharapkan lagi bagaimana keadaan sekarang dari pemuda pemudi di desa desa kristen itu, apakah ada peningkatan sumber daya manusianya atau malah mengalami penurunan, hal ini ditinjau agar desa desa kristen itu tetap lestari, dan dapat dijaga penampilannya, baik dari segi rohani maupun keduniawian,seperti dikatakan dalam alkitab Tuhan Gembala Yang Agung, gimana penerapannya dalam kehidupan pemuda pemudi di desa desa kristen tersebut, dimana zaman sekarang pengaruh darimanapun bisa menggerus/mengikis kehidupan masyarakat kristen di desa desa kristen tersebut, juga harus ditingkatkan semangat hidup (melihat Tuhan Gembala yang Baik) pemuda pemudi di desa desa kristen tersebut , salam kasih dari saya untuk semua keluarga disana.Tuhan memberkati kita semua Amin.

 3. dadang kusbiantoro berkata:

  terima kasih atas pemberitaan desa segaran saya sebagai mahasiswa ui bangga dengan desa segaran

 4. Wiwid berkata:

  Terima kasih mas Dhani, atas info desa2 Kristen Jawa Timur. Dari info ini akan membangkitkan memory bagi saudara2 kita yang memiliki hubungan dengan desa2 tersebut.Saya termasuk di dalamnya yang masih cinta dengan Mojowarno.
  Membandingkan semangat juang nenek moyang kita dalam membabad hutan, membentuk desa dan mengembangkan kehidupan ( jasmani-Rohani ) di desa tersebut dengan semangat generasi muda saat ini. Hal ini sangat berguna agar generasi muda memiliki tujuan hidup dan peka terhadap masyarakan sekelilingnya serta mau mengemban amanat agung Tuhan.
  Kehidupan di desa Kristen mula2 ini saat ini sudah tidak seperti dahulu. Jaman telah berubah.Harapan kita semua, adalah perubahan yang lebih baik dan konstruktif. Ini tentunya menanti kepedulian dari saudara2 kita yang saat ini di luar desa ini untuk ikut memikirkan dan ikut membangun desa2 ini.
  Gerakan kembalike desa ini tidak harus kita kembali secara domisili, namun pemikiran, tenaga serta usaha kita berikan juga kepada desa2 ini agar tidak punah /lenyap ditelan perubahandunia yang tak terkendali ini.
  Salam
  WW

  • GrecelliaKriswara berkata:

   Pemuda -pemuda di desa Kristen saat ini terlalu meninggikan ego mereka.alias mereka merasa bisa tanpa bantuan orang lain.buktinya mereka tidak mau bergaul dengan antar umat beragama. sehingga tidak salah jika mereka dalam konsep pemikirannya sangat sempit sehingga tidak salah jika Desa-desa kristen para pemudanya tidak bisa maju.

   • jawagemblung berkata:

    kuwi mung soal wektu kok. yen ditlateni, tegese ana krenteg, kabeh isa tekan panggonane. brayat kristen kuwi bageyan integral masyarakat, dadi ora bakal isa endha saka sakabehing kahanan lan kuwajiban kemasyarakatan. termasuk srawung brayat liyane mau. didongakke wae.

 5. dwi nuryani berkata:

  wah ceritane pancen oix coi….

 6. paijo berkata:

  segaran makmur zow coi……
  love my village

 7. pak hartoyo berkata:

  inggih bener makmur tenan desa segaran iki

 8. inwi berkata:

  meskipun aQ nan jauh dari desa kesayanganQ desa segaran tapi aq tetap bangga dengan segaran yang maju…

 9. BELIX_IMOTE berkata:

  pacen segaran sek ok.

 10. darman berkata:

  Matur nuwun sanget kagem Mas Dani ingkang sampun bagekaken sujarah utawi profil Desa – desa Kristen ing Jawi Wetan.
  Gusti tansah mberkahi kita sami. Amin

 11. Inyot Santoso berkata:

  matur nuwun, jd tau sejarah gkjw sidoreno,,

 12. GrecelliaKriswara berkata:

  Menurut saya pribadi meskipun kita tinggal dan berinteraksi di desa yang notabenenya beragama Kristen.kita harus berani bergaul dengan antar umat beragama. agar cara berpikir kita tidak sempit dan untuk menambah pengalaman baru dengan cara dan pemikiran yang berbeda………

 13. Agus berkata:

  Apakah ada sejarah yang lebih lengkap lagi untuk desa Tambakasri yang sekarang berganti nama menjadi desa Sidoasri? atas perhatiannya saya ucapkan terimah kasih

 14. joko purnomo berkata:

  simbahku ngadian nikah karo ragil kuning putrane bapk titus saka sindurejo,muga-mug yen ana wektu bakal tak lacak silsilhe ben ra kepaten obor(Mas joko)

 15. joko purnomo berkata:

  para sederek kinasih ing sindurejo,kalau ada yang kenal dengan simbah saya,Ngadian menantu bapak titus,mbah yut saya namanya asiel asli dari sindurejo hijrah ke sidorejo jember,bisa kontak saya

 16. Risma berkata:

  hello………………………………..
  GAIZ ^-^

 17. tri berkata:

  matur nuwun m…..grejaku mlebu sejarah gkjw [ wotgalih ngawi]

 18. boedi setiya margo hari riyadi berkata:

  gkjw bertambah lagi ke 162,
  gkjw mojosarirejo
  didewasakan 9-2- 2014
  bertempat
  ds.mojosarirejo
  kec.driyorejo
  kab.gresik

 19. Chase berkata:

  By the springtime of 2012, at the age of 24, I’d settled
  my brain and steeled myself – I became gonna purchase my own farm.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: