Geguritan Dawane 604,2 Meter

Ana 850 siswa-siswi SMP Negeri 02 Pemalang, Jateng, nggawe (nulis) geguritan ing kain putih dawane 604,2 meter. Puisi basa Jawa mau ditulis nganggo spidhol, dirampungake jroning wektu kira-kira 30 menit. Mula banjur kecathet mlebu buku Musium Rekor Indonesia (MURI).

Miturut Direktur MURI, Ocke Rubino, nggawe geguritan ing kain dawane 604,2 meter lagi ana sepisan iki ing Indonesia. Rekor kang meh padha kang tau ana, yaiku nggawe puisi basa Indonesia dawane 570 meter dening Laskar Merah Putih ing Jakarta, taun 2003. Ana maneh rekor nggawe puisi ing dhuwur stiker ing Semarang.

“Kanthi mangkono, nggawe geguritan kang ditindakake dening siswa-siswi SMP Negeri 02 Pemalang iku durung tau kedaden ing sasuwene iki,” kandhane Ocke Rubino nalika masrahake sertifikat MURI.

Kepala SMP Negeri 02 Pemalang, Drs. Zaenul Arifin ngandhakake, geguritan karyane siswa-siswi iku dudu saderma kanggo golek sensasi utawa popularitas. Nanging minangka wahana pendidikan marang generasi muda jroning nresnani karya seni sastra Jawa. Dheweke uga duwe rancangan asil karya arupa geguritan siswa kuwi arep digawe buku. Merga karya-karyane orisinil lan kepetung becik.

“Pelajaran sastra ing SMP Negeri 02 Pemalang oleh tanggapan apik saka siswa-siswine. Apresiasi sastra ora mung diwujudake jroning majalah dinding (mading) bae, nanging uga pembentukan klompok sastra,” kandhane Zaenul Arifin.

Acara ngarang geguritan kang dibukak Bupati Pemalang, HM Machroes, SH jam 09.15 esuk iku ditindakake ing sadawane Jl. Sumbing (ngarep SMP Negeri 02 Pemalang), Jl. Pemuda, lan Jl. Merbabu. Kanggo njaga keslametane bocah-bocah, dalan gedhe iku ditutup kanggo kabeh kendharaan.

Pemandhangan nulis geguritan ing dhuwur kain dawa kasebut narik kawigatene masyarakat. Apa maneh, nalika cacah 850 siswa-siswi kuwi tharik-tharik ndhodhok ing sadawane kain putih dawane 604,2 meter. Karya kang diasilake isi 883 geguritan, mayoritas temane bab katresnan.

Ature: Rita S.
JB 32/LX, 9-15 April 2006

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: