Achmad Basuki, Kolektor Sepedha Kuna

Ing taun 1990-an sepedha kuna utawa sepedha kebo tau ngetrend, regane bisa nganti yutan rupiah. Malah ana sing ngregani telung yuta luwih. Tumrap sing seneng sepedha kebo, prekara rega dudu pepalang. Sing jenenge hobi pancen perlu wragad ora sithik. Kanyatan iki diakoni dening Achmad Basuki (53), kolektor sepedha kuna saka Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Sepedha kuna merek apa wae lan kepriye modhele dheweke duwe.

“Wiwit isih cilik aku wis kedanan marang sepedha pancal. Budhal sekolah wae golek silihan. Anggonku bisa duwe sepedha sawise adol omah,” critane Pak Bas nalika ditemoni wartawan JB ing daleme.

Sajake sepedha pancal pancen ora bisa uwal saka panguripane. Kanthi adol sepedha Pak Bas njur bukak usaha klambu lan korden. Usahane cilik-cilikan merga pawitane pas-pasan. Kanthi nunggang sepedha pancal klambu lan korden dipasarake ing plosok-plosok desa utawa dititipake ing pasar-pasar tradhisional. Saiki usahane wis bisa dirasakake asile lan dheweke klebu pengusaha sukses. Sepedha motor lan mobil diparkir ing plataran omah. Truk lan kendharaan rodha papat liyane diparkir ing garasine sing cukup jembar. Karyawane ora kurang saka 35, asal warga Desa Blawe kono wae. Senajan wis sukses anggone dadi pengusaha klambu nanging Achmad Basuki ora ninggalake sepedha pancal sing tau diajak lara lapa.

Wektu iki sepedha pancal koleksine Pak Bas gunggunge ana 220 iji! Sing 168 iji klebu sepedha kuna utawa sepedha kebo. Kendharaan tradhisional samono akehe kuwi disimpen ing ruwang tengah, iringan omah, gudhang, lan garasi. Sajake Pak Bas nedya mbuktekake yen dheweke pancen gandrung marang sepedha pancal. Saking gandrunge marang sepedha nganti jam meja lan sawetara hiasan bufete dimodhel kaya sepedha.

“Sepedha kuna sing paling tuwa digawe taun 1910. Isih wutuh, lampu berkone wae isih cublik,” kandhane bungah.

Ing antarane atusan sepedha kasebut ana siji sing klebu paling unik. Yakuwi sepedha sing sawutuhe digawe saka kayu. Sepedha kayu kuwi olehe “nemu” ing Ngawi taun 2002, ditebus kanthi rega sayuta rupiah. Jalaran digawe saka kayu lan umume klebu tuwa, sawetara bageyan kropos lan kapeksa diganti. Antara liya peleg, ban, lan sawetara bageyan sing wigati diwenehi plat murih luwih kuwat. Sepedha kayu iki dinuga digawe sadurunge taun 1900. Panduga kuwi dikandhakake sawenehing petugas museum kenalane.

DHUWURE NEM METER

Bisa uga ora ana wong sing gandrunge marang sepedha pancal kaya Achmad Basuki. Priya sing peputra telu iki sajake durung marem karo atusan sepedha kunane. Ngelingi wangune sepedha wis ora ana sing narik kawigaten, dheweke njur ngupaya ngrakit sepedha dhuwur. Karan sepedha dhuwur jalaran dhuwure wiwit loro nganti telung meter luwih. Sepedha dhuwur gunggung selawe iji kuwi ditata tharik-tharik ing garasi. Ing garasi kasebut uga ana sawetara karyawan sing mligi ngrumat ndandani sepedha kuna kang ditata kanthi rapi.

Salah siji ing antarane sepedha dhuwur kasebut ana sing dhuwure meh nem meter. Penere 5,8 meter. Nalika JB mrana (21/3) sepedha jangkung kasebut lagi disengkud pangrakite. Miturut Pak Bas sepedha jangkung kuwi wis didhaftarake menyang Museum Rekor Indonesia (MURI). Manut rancangan tanggal 1 April petugas saka MURI bakal teka saperlu mbuktekake kanyatane.

“Sepedha jangkung kuwi ngentekake wragad ora kurang saka telu setengah yuta. Kawitane anggone nyetel rada kangelan. Rantene wae ana wolung pasang. Sepedha jangkung kuwi kita garap suwene patang minggu,” jlentrehe Pak Bas.

Agung (18) salah siji karyawane Pak Bas kandha wis kerep nunggang sepedha dhuwur rakitane boss-e. Dheweke uga wis blajar nunggang sepedha jangkung sing sedyane kanggo mecahake rekor MURI kasebut. Sing dikuwatirake nalika nunggang si jangkung kuwi ora liya tekane angin. Mula ing sacedhake ban ngarep lan buri kudu dijaga wong wolu. Yen sawayah-wayah oleng keterak angin ana sing nggondheli murih ora kebacut ambruk.

Wangune sepedha jangkung kuwi ora beda karo sepedha pancal liyane. Mung dhuwure wae sing diunggulake. Njur geneya Pak Bas sengaja ngrakit sepedha dhuwur nganti selawe iji? Diakoni yen sepedha-sepedha sing dhuwure ora lumrah kuwi mung saderma kanggo promosi. Dudu promosi ngenani usaha klambune, nanging promosi kanggo ngenalake desane.

Prelu kawuningan yen Dhusun/Desa Blawe papane rada mencil ing tengah sawah. Menyang desa iki kudu ngliwati dalan makadham sing pating gronjal. Sepedha dhuwur rakitane Pak Bas kasebut kerep mubeng-mubeng menyang kutha Kediri utawa kutha-kutha kecamatan liyane, ya liwat dalan kuwi. Kanthi cara iki diajab akeh warga Kediri kenal karo Desa Blawe.

Pak Bas ora mung seneng koleksi sepedha kuna lan ngrakit sepedha dhuwur. Nanging rasa tresnane marang sepedha uga diwujudake kanthi cara ngleksanakake acara fun bike ing saben mengeti Hari Jadi Kediri. Suwalike Pak Bas uga ora tau gothang lan tansah melu ngramekake acara fun bike ing ngendi bae. Kutha-kutha sing tau dilurug antara liya Surabaya, Malang, Sidoarjo, Jember, Sragen, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, lan Semarang. Ing Hari Jadi Kabupaten Kediri sing ka 1202 taun iki Pak Bas gawe acara fun bike ing dina Minggu tanggal 2 April. Para biker saindenge Jatim lan Jateng diundang. Sejene ngundang Bupati Kediri, acara kang ngiming-iming hadiah pengaji ora kurang saka 150 yuta rupiah iki uga ngundang rawuhe Gubernur Jatim lan Wagub.

“Yen sepedha jangkung kuwi kasil mecahake rekor MURI, aku nedya ngrakit sepedha sing luwih dhuwur maneh kang bisa ditunggangi wong pitu utawa wolu,” ngono kandhane Pak Bas karo nyengklak sepedhahe.

Ature: Oemaryanto
JB 32/LX, 9-15 April 2006

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: