Kaping Telu Menangi Pangubure Ratu Ngayogyakarta

Tekan seprene durung ana jurukunci Pajimatan Imogiri kang umure ngluwihi Mbah Wedono Jagatrenggana, abdidalem Astana Kasuwargan Ngayogyakarta. Miturut pengakuane umure saiki wis 103 taun. Putrane enem, putune 23, lan buyute 19. Sisihane wis umur 100 taun, isih aktif nyambutgawe ana kebon lan pawon.

Mbah Jaga kandha, ora ana resep khusus kanggo njaga umur dawa. Sing disiriki ngombe lan mangan panganan panas utawa anyep (es). Ora mangan daging, luwih-luwih daging wedhus.

Mbah Jaga sing omahe ana ing desa salore makam seniman (Saptohudoyo) iki seminggu ping pindho sowan caos ana makam Kasuwargan kanthi mlaku tekenan. Dhek isih enom biyen seneng pasa lan kerep turu ana makame para ratu. Kandhane, laku kaya ngono iku sing marakake dheweke awet urip.

“Aku tau nyekseni pangubure ratu telu, yaiku Ingkang Sinuwun Hamengku Buwana VII, kaping VIII, lan sing pungkasan iki sing kaping IX,” Mbah Jaga miwiti crita. ”Sing pungkasan iki mula luar biasa. Sing ngeterake tekan pasareyan ewon cacahe, klebu wong-wong manca. Kabeh padha matuhi peraturan makam, yaiku ngagem klambi pranakan, jarikan, lan blangkonan. Rupane lucu-lucu. Sing kaping sanga iki mula onjo dhewe. Pethine wae gedhe lan abot banget, bobote udakara patang kwintal. Sing nggotong wiwit undhag-undhagan sepisan nganti tekan dhuwur saliyane para abdidalem uga para prajurit RPKAD (Kopassus). Sing nguntapake kurang luwih ana wong rong yuta.”

Mbah Jaga uga kandha tau nyekseni pembangunan Astana Saptarengga, pasareyan ratu kang wetan dhewe. Dheweke ora ngira yen jurang sawetane astana Besiyaran sing maune jurang jero banget kurang luwih 50 meter lha kok bisa ditableg. Sadhuwure diyasani kraton. Ing lempeng jurang kuwi biyen ana guwane sing critane tau kanggo tapa Kyai Senthong (Kyai Ageng Giring III). Pembangunane Saptarengga iki mula suwe banget, pitung taun lawase wiwit taun 1902.

KPH Mandakusuma nate ngendika menawa ragade pembangunan astana kasebut luwih saka 200 ewu gulden. Urugan pasir ditekakake saka Kali Opak. Kabeh payoning bangsal nganggo watu lei (sabak) sing wektu semana uga ora murah. Kabeh gaweyan mau dipandhegani Raden Riya Prawirayuda, abdidalem Wedana Jurukunci. Sanadyan panjenengane ora nate sinau sekolah arsitek bangunan, nanging asil karyane gawe gawoke insinyur-insinyur Landa.

Ratu sepisanan kang sumare ana Saptarengga ya Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana VII kang seda ana kraton Ambarrukma (30 Desember 1921). Sabanjure Ingkang Sinuwun kaping VIII, lan sing pungkasan kaping IX taun 1988.

Mbah Jaga ora ngerti apa Ingkang Sinuwun kaping X iki uga arep yasa astana kaya eyang-eyange biyen. Ndahiba prabeyane bakal entek pira menawa yasa kraton kanggo pasareyan maneh.

Ature: Suwarsono L.
JB 31/LX, 2 April – 8 April 2006

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: